Pregonero de A FESTA DO GALO en Arteixo 2010


Bio, Galas